III. svezak: pretisak – Ivo Jardas: KASTAVŠTINA

Građa o narodnom životu i običajima u kastavskom govoru (iz Zbornika za narodni život i običaje Južnih Slavena, 1957.g.), 1994.g.
Knjiga Kastavština Ive Jardasa doimlje se kao detaljni snimak načina života što je stoljećima bio oblikovan pod specifičnim prirodnim i društvenim uvjetima, koje je pak drastično izmijenio neumitan hod civilizacijskoga procesa.
Studija je to o načinu života, poljoprivrednim radovima, običajima, praznovjerju, pojedinostima iz obrtničkih zanimanja, uz bilježenje odgovarajuće terminologije i specifične kastavske čakavštine, te predstavlja nezaobilazno štivo za sve koje zanimaju povijesne, političke, kulturološke, eklezijastičke, a prije svega jezične prilike Kastavštine.
Pretisak je obogaćen radom mr. Darinka Munića Kastavštini s ljubavlju te akademika Milana Moguša Dijalektološki zapis o Jardasovoj Kastavštini.

Godina: 1994.

Autor: Više autora

Kategorija: Zbornici

Cijena: na upit

Skip to content