Katedra za istraživanje glazbene baštine Rijeke i okolice

Katedra za istraživanje glazbene baštine Rijeke i okolice

U dogovoru Ustanove “Ivan Matetić Ronjgov” i Odjela za kulturu grada Rijeke, inicirano je osnivanje nove stručne katedre za istraživanje glazbene baštine Rijeke i okolice, što je prihvatilo i Stručno i Upravno vijeće Ustanove. Ova se katedra svojim programom i ciljevima nadopunjuje s djelovanjem naše Ustanove na području istraživanja i vrednovanja muzikološke i etnomuzikološke građe područja Primorsko-goranske županije, kao i nastojanjima na području širenja spoznaja o glazbenicima našeg područja i njihovim ostvarenjima, te međusobnim prožimanjima i utjecajima.

Ova je katedra nastavak i proširenje naših težnji za sustavnim proučavanjem glazbene ostavštine našega kraja, te njenog znanstvenog vrednovanja i sistematiziranja.
Rad katedre u cijelosti se financira iz spomeničke rente koju osigurava Odjel za kulturu grada Rijeke. Predmet istraživanja je svekolika glazbena građa Rijeke i riječke okolice, duhovne i svjetovne sadržajnosti, a konačni cilj istraživanja osnivanje je institucije koja će skrbiti o materijalnim ostacima – svjedočanstvima glazbene baštine Rijeke i njezine šire okolice. Namjera je evidentirati obrađenu i neobrađenu građu te u budućnosti pohraniti građu koja do sada nije bila adekvatno zbrinuta. Budući da je na području Rijeke vrlo malo istraženih izvora, u prvoj etapi tj. prvoj godini planirano je snimanje postojećeg stanja. Na temelju snimke stanja odredit će se tijek kasnijeg istraživanja. Planira se cjelokupna muzikološka obrada građe te izdanja utemeljena na obrađenoj građi.

Skip to content