Iz glazbene baštine otoka Krke i Istre

Oni koji su svoje djetinjstvo proveli u krajevima gdje se pjevaju ove pjesme, znaju što znače ovi zvuci, tužni i veseli ujedno….
(N. Karabaić: iz Predgovora knjižice Muzički folklor Hrvatskog primorja i Istre)
Da bi današnji naraštaj, a i onaj budući, mogao doživjeti ugođaj narodnoga pjevanja karakterističan za otok Krk i Istru, odlučili smo objaviti notne zapise otoka Krka i Istre Nedjeljka Karabaića. Ta se građa nalazi pohranjena u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu i HAZU-u u 7 svezaka notnih zapisa otoka Krka i 3 sveska notnih zapisa iz Istre.

Većina melodija zapisana je jednoglasno. Kako znamo da narod u tim krajevima pjeva dvoglasno, tamo gdje je Karabaić ostavio jedan glas, dodali smo, prema zakonitostima dvoglasnog pjevanja na otoku Krku i u Istri, drugi glas. Kod nekih zapisa Karabaić je,  ponegdje iz nepoznatog razloga, zapisao drugi glas, pa smo, uočivši to, dodavali gornji glas, odnosno gornju tercu. To se uglavnom odnosi na mise. Kod nekih je zapisa Karabaić u cijelom zapisu dodavao drugi glas. No, kod većine jednoglasnih zapisa Karabaić je mjestimično dodavao i drugi glas i sam naglasio da je to učinio ondje gdje je bilo sporadično dvoglasno pjevanje. Sve što je dodano Karabaićevim zapisima, napisano je sitnijim notama, tako da se može razlikovati što je Karabaić zapisivao, a što je bila naknadna intervencija.

Kod dodavanja drugog glasa naročitu potporu i pomoć pružio je Dušan Prašelj, veliki poznavatelj pjevanja na tanko i debelo, koji je svesrdno pomogao da bi se taj drugi, odnosno prvi glas, prema određenim pravilima mogao dobro uklopiti u izvorno pjevanje na otoku Krku i Istri. Isto tako, u redakciji instrumentalnih zapisa pomogao je Nikola Kraljić,

Pored većine zapisa, Karabaić je naveo i podatke o kazivačima. Podatci obuhvaćaju informacije o imenu i prezimenu kazivača, godini i mjestu rođenja, zanimanju, mjestu i vremenu zapisa te oznaku pohrane. Ti su podatci zapisani u tablici i također su razvrstani prema mjestima zapisa.

Kao prilog ovoj knjizi otisnuta je vrlo vrijedna knjižica Muzički folklor Hrvatskog primorja i Istre što ju je Karabaić objavio 1956. godine. Uz tu knjižicu Karabaić je objavio i 5 gramofonskih ploča na kojima su melodije iz te knjižice. U ovoj knjizi donosimo te melodije na nosaču zvuka.

Nadamo se da će zbirka ovih izvornih narodnih zapisa otoka Krka i Istre naići na poseban interes ne samo kod pjevača i svirača, već i melografa, skladatelja i muzikologa, a posebeno istraživača narodnog blaga.

Priredila: dr. sc. Marija Riman; Urednica: dr. sc. Kristina Riman

Godina: 2019.

Autor: Nedjeljko Karabaić

Kategorija: Notna izdanja

Cijena: 200.00

Skip to content