Predstavljanje zbirke radova “Čakavčići pul Ronjgi 23”

Objavljeno: 21 studenoga, 2017.

Čakavčići pul Ronjgi 23

Predstavljena zbirka literarnih radova učenika osnovnih škola

Čakavčići pul Ronjgi 23

Kino Sloboda LOVRAN
Trg slobode 11, Lovran

 Ponedjeljak, 27. studenoga 2017. u 17,30 sati

P R O G R A M :

● Pozdravna riječ 

● Riječ uredništva

● Proglašavanje najuspješnijih “čakavčića” 

● Čitanje nagrađenih radova

● Glazbeni program

***

G L A Z B E N I   P R O G R A M :

Prigodni program domaćina – OŠ Viktora Cara Emina, Lovran

Sudjeluju: 

Pjevački zbor OŠ Viktora Cara Emina, Lovran:  Lovranske črešnjice
Voditeljica: Natalija Banov

  • Naša škola
  •  Pul mora
  •  Lipa mala
  •  Škura bura
  •  Školarci
  •  Ostvari svoje snove

Lutkarska skupina PŠ Eugen Kumičić, Mošćenička Draga
Voditeljica: Suzana Galović

  • Lutkarsko – glazbeni igrokaz Ribarići

Folklorna skupina mlađih razreda PŠ Eugen Kumičić, Mošćenička Draga
 Voditeljica: Radeljka Barišić

  • Tanac

Plesna skupina RiDANCE – Rijeka
Voditeljica: Dolores Bugarin

  • Mići Tintilinići

Voditeljica programa: Nina Dukić Srok

Zahvaljujemo OŠ Viktora Cara Emina, Lovran
na domaćinstvu i suorganizaciji!

Skip to content