Muzejska djelatnost i zaštita rukopisne građe

1

Zaštita rukopisne građe

U spomen-domu je pohranjena vrijedna arhivska građa: ostavština Ivana Matetića Ronjgova,  rukopisi i prijepisi skladbi Matka Brajše Rašana. Ostavština se sastoji od rukopisnih nota, tiskanih nota, knjiga, korespondencije, Matetićevih bilježaka, dokumenata, fotografija i osobnih predmeta. Najvrjedniji dio Matetićeve ostavštine je rukopisna notna ostavština (melografski zapisi i skladbe) koja sadrži 1024 arhivske rukopisne jedinice. Za sve su rukopisne jedinice ručno ispunjeni tipizirani arhivski obrasci. Izuzev ispunjavanja tipiziranih arhivskih obrazaca, rukopisna notna građa iz Matetićeve ostavštine katalogizirana je i u računalnom programu ISIS.

Rukopisna građa (notni zapisi) Ivana Matetića Ronjgova je mikrofilmirana, a sve audio snimke pohranjene su na prijenosni HD, te smo time dobili mogućnost brzog pretraživanja građe za potrebe daljnjih istraživanja. Uz cikluse dokumentarnih radio-emisija o I. M. Ronjgovu, M. B. Rašanu, S. Zlatiću, J. Kaplanu i drugim skladateljima s ovog područja, spremljene su u digitalnom obliku: 103 emisije “Iz hrvatske narodne baštine” emitirane na HR radio Zagreb, te 253 emisije “Mantinjada hrvatskog primorja” emitirane na HR radio Rijeka.

Skip to content